Live-Interview

OBSZAR PRASY

Team Strong razem w gazetach Westälische Nachrichten + Westfalen-Blatt
(Całkowity sobotni nakład WN liczy ponad 206 000 egzemplarzy, źródło: www.aschendorff.de)